Toget går nå…

Published 1. august 2017

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef i Sparebanken Vest

E24 har i dag bred dekning av rapporten «En internasjonal sammenligning av finansiell teknologi». En rapport laget av Menon på vegne av Sparebanken Vest.

Rapporten slår fast at Norge har et enormt potensial for vekst og utvikling av finansielle løsninger og teknologi (fintech).

Kommer vi i Norge til å klare å utnytte dette unike utgangpunktet?

Dårlig tid. De globale investeringene i fintech de senere årene har skutt i været, og vi står på terskelen til en teknologidrevet revolusjon innen finans. I dette bildet jobber alle nasjoner målrettet med å posisjonere seg for vekst og nye spennende kompetansearbeidsplasser.

Verdensmester i digitalisering. I midten av juni kunne vi lese i danske Politiken at Norge nå er verdens mest digitale land. En nyhet som ble forbigått med stillhet i Norge.

Vi har nå overtatt førsteplassen fra Finland i Digibarometeret, som gis ut årlig av det finske forskningsinstituttet Etla. Barometeret har over tid sammenlignet hvordan land utnytter digitalisering.

Digitalisering og næringsutvikling på agendaen. Vi trenger økt oppmerksomhet, og en debatt om hvordan vi kan utnytte dette unike utgangspunktet.

Bare et kunnskapsbasert og fremtidsrettet næringsliv kan på sikt gi tilstrekkelig økonomisk vekst og sikre velferdsstaten. Ved å utnytte den fantastiske posisjonen vi har som verdensmester i digitalisering kan vi potensielt redusere den økonomiske og politiske sårbarheten oljevirksomheten skaper.

Noen grunn til at dette ikke skulle være helt sentralt i årets valgkamp?

Intensivert samarbeid er avgjørende. London er verdens ubestridte FinTech-hovedstad. Det har ikke kommet av seg selv. Nøkkelen til Londons FinTech-suksess ligger i et unikt samarbeid mellom regjering, næringsliv og lokale myndigheter.

Bergen har 6000 ansatte innen bank og finans og et ledende teknologimiljø. Vestlandet har alt som skal til for å lykkes med å videreutvikle en fintech-klynge i verdenstoppen. Det ønsker vi nå å gjøre noe med. Derfor går rundt 20 virksomheter innen finans i Bergen nå sammen med gründere, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen om «Finance Innovation».

Vi trenger flere slike initiativ, og initiativene trenger mer drahjelp fra politikere, myndigheter og virkemiddelapparatet. Det haster.

Mot, nysgjerrighet og samarbeid. Digitaliseringen vil for banker og finansselskaper kreve et lederskap preget av modighet, nysgjerrighet og samarbeid.

Min spådom er at etablerte aktører i finans vil måtte samarbeide på en helt annen måte enn tidligere. Vi vil få en åpnere IT-arkitektur, og være mer avhengige av innovasjon og utviklingskapasitet på utsiden av egen organisasjon. En vinn-vinn situasjon om vi griper den. De tradisjonelle bedriftene får tilført nye tanker og utviklingskapasitet, fintech-selskapene får testet ut teknologi som i neste runde kan eksporteres.

Gledelige tall. Fintech Disruptors Report, 2017 (Nordic edition) viser at 74 % av nordiske banker vil innlede samarbeid med fintech-selskaper i 2017. Dette er en kraftig økning fra 2016-studien, hvor mindre enn 50 % av bankene hadde noen form for strategi knyttet til fintech. Det lover godt!

Men skal vi som nasjon utnytte potensiale på fintech må vi også få til et mer omfattende samarbeid mellom de etablerte aktørene i næringen. Finance Innovation og Vipps er gode eksempel på det vi må få til mer av. Når det gjelder det siste fortjener Rune Bjerke og DNB honnør for klokt lederskap.

Toget går nå. Norge har et enormt potensial for utvikling av nye finansielle løsninger, og en spennende ny eksportnæring.

La oss gripe muligheten!