Presist

Eg lèt meg lett begeistre over eit godt sitat som rommar presis og komprimert kunnskap.