Presist
“Lack of direction, not lack of time, is the problem.
We all have twenty-four hour days” -Zig Ziglar

#presist om kraften i en tydelig retning og vilje til å prioritere.