Presist
"The future belongs to those who prepare for it today" - Malcom X

Behovet for omstilling av Norge er forsterket av korona-krisen. Arbeidsledigheten er historisk høy, og mange tusen arbeidsplasser i privat sektor står i fare for å forsvinne. Norges ensidige næringsstruktur og store offentlig sektor gjør situasjonen særlig utfordrende. #OmstillingenAvNorge