Presist
"Det største aktivum i alle bransjer vil bli evnen til å raskt tilpasse seg endringer i omgivelsene" - Steve Jobs

Når adferdsendring er det ultimate konkurransefortrinn. #presist #TimesAreChanging