Presist
«Det veks ikkje mose på rullande stein» - gammelt ordtak