Presist
“If you run you stand a chance of losing,
but if you don’t run you’ve already lost.” - Barack Obama

Er manglende vilje til å satse nå en av de største risikoene i mange bransjer?