Presist
«En svakhet i mange store organisasjoner er at de som har oversikt ikke har innsikt,
mens de som har innsikt, ikke har oversikt». - Kristin Skogen Lund

Mens vi venter på neste #Preik som kommer i slutten av uken. #SpoilerAlert