Presist
"Initiativ er ikke noe du får, men noe du tar." Kristian Eidesvik

presist fra en dyktig og viktig næringslivsleder på Vestlandet.