Presist
“When the facts change, I change my mind.
What do you do, sir?” - John Maynard Keynes

Et betimelig spørsmål i en tid der verden ikke kommer til å bli helt den samme etter Covid-19.