Presist
"Du ventar ikkje til vinteren med å hogge ved"

Hva om dette perspektivet hadde lagt til grunn for klimadebatten?