Presist
Bad decisions made with good intentions are still bad decisions. Jim Collins

Flere enn meg som opplever det er lett å forveksle endring/bevegelse med fremdrift?