Presist
"There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction." - John F. Kennedy

Mange bransjer er inne i en formidabel brytningstid. Er den største risikoen i mange bransjer nå rett og slett stillstand?