Presist
People don't resist change. They resist being changed. - Peter Senge

Det er vel ofte slik? Endring uten involvering og eierskap er vanskelig å få til.