Presist
"What you don`t do determines what you can do" -Tim Ferriss

Evnen til å faktisk «velge bort» er vel bare enda viktigere i krevende tider som nå?