Det er et lys i tunnelen! 🙏 29. desember kan EU og Norge få første anbefaling om å godkjenne en vaksine for Covid-19. Pandemien har visst oss vi er omstillingsdyktige, men også verdien av å treffes fysisk og ta del i et fellesskap på jobb. Jeg er ikke i det minste i tvil om at vårt viktigste konkurransefortrinn i Sparebanken Vest er våre ansatte og vår organisasjonskultur.