Outsourcing på ville veier

Published 3. november 2017

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef i Sparebanken Vest

Hvem blir vinnerne i det digitale skiftet?

I sommer var regjeringskrisen i Sverige et faktum, da opposisjonen i Riksdagen erklærte mistillit mot tre statsråder. Det kunne endt med hele regjeringens avgang.

Bakteppet for IT-skandalen var at outsourcing hos den svenske Transportstyrelsen gav utlendinger uten sikkerhetsklarering tilgang til hemmeligstemplede opplysninger.

Både innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist skal ha kjent til situasjonen lenge før statsminister og ansvarlig statsråd ble informert.

Både beslutningen og håndteringen i etterkant bærer preg av å være på ville veier.  

I godt selskap. Den svenske regjeringen er i godt selskap med norske bedriftsledere, som i stadig større grad setter omfattende utviklingsprosjekter og IT-drift ut til utenlandske selskaper.

Totalt leier norske virksomheter IT-utviklere fra utlandet for om lag 30 milliarder kroner årlig. Tallet vokser med 10-15 prosent hvert år, ifølge IKT Norge.

Er det en klok strategi i det digitale skiftet? Jeg mener nei.

IT er kjernekompetanse. Forventninger til brukeropplevelse i alle bransjer formes av aktører som Apple, Netflix, Facebook og Spotify. Selskaper som har forstått at fremtiden tilhører dem som leverer de enkleste brukeropplevelsene. Dette gjør at IT-utvikling er blitt en avgjørende del av produkt- og tjenesteleveransen i de aller fleste bransjer.

For meg er det derfor enkelt å svare på følgende nøkkelspørsmål:

Vil min kjernekompetanse bli påvirket om jeg outsourcer dette området?

Nedsiderisiko diskuteres. Mye av debatten rundt outsourcing handler om sikkerhet. Som ved den svenske regjeringskrisen i sommer, eller da en tastefeil fra en indisk IT-arbeider stanset Statoils produksjon på Mongstad.

I tillegg preges argumentene for outsourcing av kostnadsbesparelser. I den debatten finnes en kortslutning. Norge har et høyt generelt kostnadsnivå, men det gjelder ikke IT-kompetanse. En dyktig IT-ansatt i Norge koster i snitt halvparten av en tilsvarende kompetanse i Silicon Valley.  I tillegg kommer betydelige kostnader knyttet til økt kompleksitet og byråkrati som ofte undervurderes ved outsourcing. 

Jeg tror imidlertid at den største kostnaden og risikoen ved outsourcing er tap av konkurransekraft i det digitale skiftet.

Enkle brukeropplevelser = virksomhetsnær IT-utvikling. Vinnerne i de fleste bransjer blir de som leverer de enkleste og beste kundeopplevelsene.

En avgjørende forutsetning for å levere enkle brukeropplevelser er dybdekompetanse om kundegrensesnittet. I Sparebanken Vest har vi tatt konsekvensen av dette, og bygd opp en egen utviklingsdivisjon med 150 ansatte.

Jeg er sikker på at det er derfor vår mobilbank har den høyeste kundescoren i Google Play og App Store. Til tross for vesentlig mindre budsjetter enn våre større konkurrenter.

Hva sier IT-utviklerne selv? Vår utviklingsdivisjon er bygd opp på kort tid, og mange av de ansatte kommer fra konkurrenter og andre bransjer. Jeg inviterte for kort tid siden de ansatte i divisjonen til «IT-frokoster» der jeg stilte dem ett spørsmål:

Hvilke fortrinn oppnår vi med vår in-house IT-strategi? 

Svarene jeg fikk var tydelige: 

1. Virksomhetsnær IT gir best grunnlag for utvikling av enkle kundeopplevelser

2. Raskere «time to market»

3. Lettere å eksperimentere, teste og gjennomføre raske justeringer

4. Vi beholder kompetanse på egne løsninger etter utvikling

5. Lavere kompleksitet gir større effektivitet

6. Eierskap til leveransene gir mer initiativ, engasjement og vilje til å lykkes

«Death by a thousand cuts». En studie ved Washington University anslår at 40 prosent av dagens Fortune 500 selskaper vil være borte om ti år. Det er ingen grunn til å tro at det vil være annerledes her hjemme. 

For ikke så lenge siden hadde jeg med meg ledergruppen min til Silicon Valley. Etter en uke der sto det klart for meg at de fleste bedriftene ikke vil forsvinne på grunn av et «Uber-moment», men snarere vil oppleve «death by a thousand cuts».

Det betyr en sakte død der en i forkant gradvis har tapt konkurransekraft mot mer innovative selskaper, som hver for seg har tatt små biter av verdikjeden. Dette ser vi tydelig i bank og finans. Nye selskaper som Klarna, Monobank og Bank Norwegian, som utnytter at ny teknologi har redusert etableringsbarrierene og tar deler av verdikjeden til de etablerte bankene. 

Risikoen jeg ikke er villig til å ta. Lærdommen fra Sverige og Silicon Valley er den samme. Nærhet til IT-drift og -utvikling er avgjørende for å ha kontroll på både kortsiktig operasjonell risiko og langsiktig forretningsrisiko.

Hvordan går det så med oss i Sparebanken Vest de neste ti årene?

Det er for tidlig å si noe om, men jeg er ikke villig til å ta risikoen det innebærer å ikke ha den mest virksomhetsnære IT-muskelen i finans.

Å skape gode og enkle kundeopplevelser er en virksomhets viktigste kommersielle våpen i det digitale skiftet.

Å ta eierskap til egen kjernekompetanse er den beste forsikringen mot å ende opp som:

«the fool who makes it too complicated». 

Kortversjonen av denne bloggen sto også på trykk i E24 2. november 2017.