Nicolai Tangen, de klokeste hodene og prestasjonscoaching

Jan Erik Kjerpeseth 2. mars 2021 Lesetid ca: 3 min

Ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Statens pensjonsfond utland var kontroversiell og skapte overskrifter i ukesvis i fjor. Siden da har hans lederkommunikasjon, og utradisjonelle tilnærming til lederrollen vært inspirerende å følge. Derfor brukte konsernledelsen i Sparebanken Vest et av intervjuene med Tangen som utgangspunkt for vår faste «lederrefleksjon» på forrige konsernledermøte.  Og for kort tid siden kunne vi lese i E24 at han har ansatt ekspert i idrettspsykologi, Anders Meland, i Oljefondet. Blir det bedre avkastning av slikt? Definitivt ja, tenker jeg.

Nikolai Tangen og Anita Krohn Traaseth er helt sikkert veldig forskjellige ledere. Men èn avgjørende ting har de til felles. De har en unik evne til å endre organisasjonens image og attraktivitet overfor de klokeste hodene.

Etter fem stormfulle år ble den tidligere så trauste offentlige institusjonen Innovasjon Norge kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver to år på rad under Krohn Traaseth sin ledelse. Jeg har tro på at Nicolai Tangen kommer til å gjøre det samme med oljefondet (NBIM).

For å lykkes med en slik reise tror jeg det kreves særlig tre egenskaper: Vilje og modighet til å ta utradisjonelle valg (skille seg ut), at du er åpen for å hente læring fra ulike arenaer og ikke minst en betydelig ekstern tilstedeværelse og synlighet.

Overføringsverdi fra idrett til næringsliv.

«Hvis du ikke kan snakke om feilene dine i kapitalforvaltning, så har du ingenting her å gjøre.» Nicolai Tangen

I NHH-podcasten «Ledertaffel» uttaler Tangen at for å utvikle seg må man være åpen for å lære av egne feil. Oljefondet jobber nå med å sette feilene sine i system slik at de kan lære av tidligere feilskjær. Han peker videre på at innen sport og idrett er man utrolig flinke til nettopp dette, og at andre yrker har mye å hente av å lære av idretten.  

Jeg deler Tangen sin betraktning. I arbeidet med å få den enkelte til å prestere på sitt beste og ikke minst utnytte sitt potensial tror jeg at det er stor overføringsverdi fra idrett til næringsliv. Tema som mental styrke, mental robusthet, risikohåndtering, læring av egne feil og fokus på prosess heller enn resultater er alle tema som er like relevant i ledelse som i toppidrett.

Will it make the boat go faster? I vår reise mot en enda mer offensiv og prestasjonsorientert bank har vi de siste årene brukt mye tid på å lære av nettopp idretten. Og særlig gjelder det arbeidet med å sikre rett mentalt fokus, prosessorientering, lagspill og ikke minst det å skape et positivt momentum.   

Før sommer-OL i Sydney i 2000, hadde det britiske landslaget i roing ikke vunnet et eneste OL-gull siden 1912. Men i Sydney snudde roerne trenden etter årelang, målrettet jobbing. Da laget rodde inn til gull i Sydney, var det ingen andre enn de selv som hadde hatt troen på at de faktisk kunne klare det. Hvordan de klarte bragden har OL-vinner Ben Hunt Davis selv beskrevet i boken «Will it make the boat go faster?». Ben Hunt Davis og boken hans har gitt oss viktige verktøy og tankesett i utvikling av banken, noe videoen under gir et lite glimt av.

Bare det vi er bevisst, kan vi forbedre.

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.”

James Baldwin

Atle Bønes er en av landets mest erfarne rekrutterere, og har gjennom årene opparbeidet seg en unik kompetanse etter å ha fulgt flere tusen ledere i deres karriereutvikling. Atle har også en personlig livserfaring som har gitt ham verdifulle perspektiv knyttet til å takle motgang, velge mindset og utfordre egne mentale sperrer.

Derfor er jeg svært glad for at Atle takket ja til å ta rollen som personlig prestasjonscoach for våre ledere. Han er ingen idrettspsykolog eller Wendy Rhoades. Han skal forme sin rolle for oss ut fra sin kunnskap og erfaring, men samtidig jobbe med de samme problemstillingene. Hvordan kan den enkelte realisere sitt potensiale gjennom blant annet vilje til læring, mental styrke og fokus på prosess.

Det var utrolig inspirerende å se mottagelsen da tilbudet ble lansert i forrige uke, Atles kalender ble umiddelbart fylt opp. Responsen tyder på at tilbudet oppleves som verdifullt, men viser også at vi har ledere som er sultne på egen utvikling og ny læring. Å være åpen for læring og å utvikle seg høres selvfølgelig ut, men sannheten er at reell åpenhet for endring av egen adferd er et blodslit som krever mot og ærlighet.

Nyansatt ekspert i idrettspsykologi i Oljefondet Anders Meland peker på at det ofte i næringsliv som idrett handler om å jobbe med de mentale faktorene som er begrensende, men også de som gir muligheter for å oppnå suksess.   

Vi vet alle at ditt eget mentale bilde og det du sier til deg selv er avgjørende. Min erfaring er at mange ville ha hatt stor glede av uavhengig coaching for å bli bevisst egne kognitive kart og selvpålagte begrensninger. Er du bevisst ditt eget potensial, og har troen på at du kan få det til, er du allerede langt på vei mot målet.

“Unwavering belief in our own capabilities. It’s essential to a point. Keeps us functioning at a high level.”

Wendy Rhoades