Monopol – eller nødvendig for å sikre et norsk alternativ?

Jan Erik Kjerpeseth 20. april 2018 Lesetid ca: 2 min

I disse dager er det flere som bekymrer seg for at Vipps kan bli for sterk i lys av fusjonen med BankAxept og BankID, og at konkurransen i norsk betalingsformidling skulle bli for liten. Min bekymring er heller at vi ender opp uten et norsk alternativ.

PSD2 – det nye EU direktivet som skal sikre moderne, effektive og billige betalingstjenester, har allerede skjerpet konkurransen. Det er nå slik at bankenes monopol på betalingstjenester er i full oppløsning. De store internasjonale teknologigigantene som Apple, Google og Facebook er alle på vei inn i dette markedet.

Gjennom fusjon og samarbeid mellom BankAxept og Vipps skal vi lage det norske alternativet som er i stand til å konkurrere med både de store globale teknologiselskapene og tredjepartsaktører.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen sa det presist i november i fjor:

«For å lykkes, kreves samarbeid – både i næringen selv og mellom næringsliv og myndigheter. Langt på vei har myndighetene og næringen sammenfallende interesser: Vi ønsker alle at Norge også i fremtiden skal ha et effektivt, robust og tidsriktig betalingssystem.»

Norsk betalingsinfrastruktur er i dag blant verdens mest effektive. Spørsmålet er ikke om det blir mangel på konkurranse fremover, men snarere om vi klarer å etablere et sterkt norsk alternativ.

Vi ser at de amerikanske teknologiselskapene dominerer en rekke markeder, med konsekvenser for personvern og skatteinngang for norske statsborgere. Logikken i den digitale økonomien er i mange markeder at vinneren tar alt, men det betyr ikke at vi skal legge oss ned uten kamp mot de globale gigantene.

Jeg tror at et sterkt nasjonalt alternativ paradoksalt nok vil gi forbrukerne flere valg. Derfor burde Konkurransetilsynet være mer urolig for om norske banker lykkes i et marked som kommer til å være preget av sterk og økende konkurranse. Et marked der konkurransen er så sterk at det er lenge siden noen tjente penger.

Toget går nå for et sterkt norsk alternativ på betalingsformidling.

La oss håpe også Konkurransetilsynet ser dette!