Fast beating the slow

Published 25. august 2017

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef i Sparebanken Vest

Er det flere enn meg som opplever at vi har lett for å overvurdere konkurrentene, og undervurdere egen organisasjons prestasjoner?

Overvurderer konkurrentene. Jeg ser altfor mange ledere som overvurderer konkurrentenes styrker, og overfokuserer på egen bedrifts svakheter. Konkurrentene sliter ofte med de samme utfordringene (og flere til), men de er ikke like synlige som de suksessene de kommuniserer til markedet.

Min påstand er at en slik asymmetri er hemmende for den selvtilliten bedriften trenger for å konkurrere med de beste.

There is no longer a premium on scale. Jeg ser dette oftest komme til uttrykk gjennom en overdreven tro på den store konkurrentens stordriftsfordeler, mens stordriftsulempene gjerne blir oversett. Sjefen i DBS Bank (Piyush Gupta) sa for ikke så lenge siden: There is no longer a premium on scale.

Jeg tror genuint på at Robert Murdoch og Piyush Gupta har rett, og at vi har passert tiden der stordriftsfordelene er større enn stordriftsulempene i de aller fleste næringer. Det handler om å tilstrekke seg de beste hodene, samt å bygge en kultur som tilpasser seg endringer raskere enn konkurrentene.

Jeg bruker derfor mye tid på formidling av dette perspektivet i egen organisasjon.

Selvtillit, men ikke selvtilfreds. Jeg tror at en av de viktigste oppgavene for en leder er å sikre at egen enhet eller organisasjon har selvtillit nok til å tro at man kan bli best, samtidig som selvtilliten ikke må bære preg av selvtilfredshet. En vanskelig balansegang som først og fremst krever refleksjon som utgangspunkt for bevisst kommunikasjon både internt og eksternt.

Norges beste mobilbank? Troen på at vi kan bli best er en av grunnene til at Sparebanken Vest nå har Norges beste mobilbank, og ligger svært langt fremme i utvikling av digitale tjenester.

Nedenfor vises et gjennomsnitt av norske kunders karakterer av ulike bankers mobilbank i iTunes og Google Play.

Subjektiv mestringsevne. Når det gjelder enkeltpersoner vet vi at den subjektive mestringsevnen ofte er viktigere enn den objektive når det kommer til det å lykkes. Slik er det også for bedrifter. Den kollektive troen på at man kan lykkes er helt avgjørende.

Theodore Roosevelt sa en gang:

«Believe you can and you’re halfway there

Godt lederskap er å sikre at ditt team og din organisasjon har nødvendig tro på egne ferdigheter, og den selvtilliten som skal til for å lykkes i en verden preget av stor usikkerhet og endring.

En verden der spillereglene er likere og mulighetene større enn noen gang nettopp fordi;

Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow!