Det handler om vår konkurransekraft

Jan Erik Kjerpeseth 2. juli 2018 Lesetid ca: 3 min

Et bredt kulturtilbud gjør at vi tiltrekker oss den beste kompetansen, i en verden der konkurransen om disse hodene blir stadig tøffere.

Jeg er en av dem som tror at Bergensregionen har alt som skal til for å bli en av de mest innovative regionene i Europa. I det perspektivet er jeg usikker på om mange nok har tatt innover seg hvor viktig Bergenfest er for regionens fremtidige konkurransekraft.

Frank Nes og Bergenfest har all grunn til å være stolte. 25 år etter at de startet festen, har de trolig arrangert sin beste festival noensinne. Artistene leverte til gull fra scenen, og publikum storkoste seg, uansett vær og vind. For første gang passerte Bergenfest 50.000 billetter. Det er imponerende.

Når den verdenskjente strategen Jim Collins har gjort sine studier av hva som kjennetegner de selskapene som presterer i verdensklasse over tid, konkluderer han med at de beste ikke starter med å utarbeide strategien for selskapet, de starter med å ansette de best kvalifiserte medarbeiderne. Så legges strategien. Kort oppsummert sier Collins «First who, then what!». Dyktige medarbeidere vil finne veien og utnytte mulighetene.

Inspirert av Collins, bruker jeg veldig lite tid og krefter på å diskutere hvor Sparebanken Vest skal være om 10–15 år. Jeg bruker heller mest mulig tid på å sikre at vi har de dyktigste og mest endringsvillige ansatte. Klarer vi det, er jeg trygg på at Sparebanken Vest også er en vital 210-åring i 2033. På samme måte sliter jeg med å engasjere meg i debatten om hva Vestlandet skal leve av 20–30 år frem i tid.

Hva vi skal drive med i fremtiden er det ikke forståsegpåere som skal peke ut, det skal kompetente og sultne unge hoder finne ut. Steve Jobs sa det godt: «It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do». Dyktige, mulighetsorienterte og endringsvillige ansatte vil finne veien.

Vestlendingene er allerede verdensmestere i omstilling. Vi har vist hva vi er gode for etter fallet i oljeprisen i 2014. Vi har klart oss bedre enn noen trodde på forhånd. Er vår omstillingsevne den nye oljen?

I tillegg til et innovativt næringsliv i verdensklasse mener jeg Bergen har en styrke som er til de grader undervurdert. Bergen er en inkluderende og åpen by.

Som innflytter har jeg aldri opplevd at det ikke å være fra Bergen har vært en ulempe, snarer tvert om. Mange går i den fellen at de forveksler selvironi og feiring av tradisjoner, med lukkethet og mangel på dynamikk. I tillegg til et innovativt næringsliv og en åpenhet få andre byer kan skilte med, har vi kvaliteter som må løftes enda tydeligere frem. Vi kan skilte med natur og avstander som gjør det mulig å kombinere et aktivt familieliv med karriere. Vi har et kompakt og levende bysentrum med sjel og et restauranttilbud i toppsjiktet. Et svært godt skole- og barnehagetilbud. Og til slutt et kulturtilbud i verdensklasse.

Jeg tror vi har forutsetningene som skal til for å bli den mest attraktive regionen i Skandinavia innenfor en rekke bransjer i fremtiden. Det vil ikke komme av seg selv, men forutsetningene er der. Skal vi realisere vårt potensial må vi vri debatten fra en relativt meningsløs debatt om hva vi skal drive med i fremtiden, til hvordan vi kontinuerlig og målrettet kan utvikle Bergen til et enda mer attraktivt sted å bo og leve i. Vi må diskutere hvordan vi skal sikre at vi ikke bare valfarter til Silicon Valley for inspirasjon, men får dyktige folk fra Silicon Valley til å komme hit og jobbe et par år for å dele sin kompetanse.

Vi må diskutere hvordan vi som ledere i politikk og næringsliv faktisk kan støtte og videreutvikle et kulturliv få kan konkurrere med. Et bredt kulturtilbud gjør at vi tiltrekker oss den beste kompetansen, i en verden der konkurransen om disse hodene blir stadig tøffere. I en tid der det ikke holder å kun tilby spennende arbeidsoppgaver.

I dette perspektivet kan jeg vanskelig se at det er mulig å overvurdere betydningen av Bergenfest, Bergen Live, Festspillene, DNS, Nattjazz, Brann, med flere. Derfor er Sparebanken Vest sponsor av Bergenfest og en rekke andre festivaler denne sommeren.

Alle institusjoner og arrangementer som gjør at nettopp denne byen er den mest spennende regionen å bo og leve i. Det handler om vår konkurransekraft og vår evne til å lykkes i den brytningstiden de aller fleste næringer står midt oppe i.

 

Dette innlegget ble også publisert i Bergens Tidende 1. juli.

Foto: Jarle H. Moe