7 tips for høstens viktigste lederoppgave

Jan Erik Kjerpeseth 10. november 2021 Lesetid ca: 7 min

Full av forventning og energi satt jeg en sen kveld og forberedte meg til det første konsernledergruppemøtet etter ferien. Pandemien gikk mot slutten, og fulladet etter en fin norgesferie skulle jeg endelig treffe det strålende lederteamet mitt igjen. Møteagendaen var full av tradisjonelle og viktige saker knyttet til høstens utfordringer.

Men etter å ha lest alle sakene satt jeg med en «uggen» følelse i kroppen. Var dette virkelig de viktigste sakene å starte høsten med? Svarte virkelig disse sakene på det jeg hadde grublet mest på denne sommeren?

Det enkleste ville være å fortsette i det etablerte sporet, men agendaen måtte endres. Jeg satte meg ned og skrev en mail til ledergruppen. Vi måtte heller bruke denne dagen på to spørsmål: Hva vil det kreve av oss som ledere for å gjenskape energien, nysgjerrigheten, kreativiteten og lagspillet vi hadde før pandemien? Og hva hadde det vært vanvittig gøy å være en del av og få til de neste 3-5 årene?

Etter 18 måneder med pandemi og en ekstremsituasjon kan vi igjen kjenne på gleden over å jobbe tett med dyktige kollegaer som grunnlag for å bygge sterke prestasjonsteam, sikre kreativitet og lagfølelse. Mange ledere skriver klokt om hvordan vi kan ta med oss verdifull læring og digital samhandling fra pandemien. Det er viktig! Men i gleden av å være ute av pandemien, er jeg bekymret over at vi denne høsten glipper i den viktigste diskusjonen av alle:

Å være ærlige på hva vi har tapt.

Pandemiens store tapere. De fleste undersøkelser peker nå på det samme. Pandemien har påført prestasjonssterke team og organisasjoner betydelig slitasje. Undersøkelser fra HR Norge viser at 35 prosent sier at organisasjonskulturen har blitt betydelig svekket, 44 prosent sier at muligheten for å lære av hverandre har blitt betydelig svekket og 30 prosent sier at det å ha god nok fart og fremdrift på viktige prosjekter har blitt betydelig svekket.

Denne og andre undersøkelser peker på at organisasjonskultur, samhandling, lagspill, læring, kreativitet, innovasjon og tillit er de største taperne gjennom pandemien. At siloene mellom avdelinger er blitt høyere, og at avstanden mellom kollegaer og divisjoner/avdelinger har økt.

Og dersom vi ikke er bevisste i tilbakekomsten denne høsten, risikerer vi å overse at den viktigste lederoppgaven nå er å gjenskape den energien, nysgjerrigheten, kreativiteten og lagspillet vi hadde før pandemien.

Hva skal så til for å lykkes med dette?

1. Sett crazy, realistiske mål

Jeg tror genuint at folk elsker utfordringer. Og veldig mye av det vi bruker fritiden på er å utfordre oss selv. Utfordre oss på trening, ski, matlaging, triatlon, malekurs, lære språk etc. De fleste av oss elsker nye utfordringer og det å utvikle oss. Det er ikke intuitivt, men utfordringer gir de fleste energi.

Et godt mål må gjøre noe med følelsene dine om det skal være motiverende. Det må være presist, og det må gjøre det enkelt å ta de riktige valgene i hverdagen. Jeg mener også at enhver bedrift bør ha en litt crazy, men realistisk drøm. Noe som hadde vært vanvittig kult å være med på å få til. Noe som gjør at du virkelig føler at du spiller på vinnerlaget. Og etter 18 måneder med pandemi tror jeg vi alle mer enn noen gang ønsker noe å brenne for.

Jeg ser i egen bank at vårt mål om 12 prosent egenkapitalavkastning ikke skaper det store engasjementet. Men at det fleste får energi av tanke om å være med på laget som klarer: Å bygge Norges Beste Sparebank.

Noen vil sikker si at dette er litt frimodig, og vel offensivt. Vi ser at det inspirerer!

2. Tegn en høyere himmel

En av de viktigste motivasjonsfaktorene for dyktige folk er mening med arbeidet. En nylig gjennomført undersøkelse fra Deloitte peker på at særlig yngre arbeidstagere nå er mer opptatt av organisasjonens vilje til å prioritere bærekraft høyt, enn høy lønn. Hele 45 prosent av den yngste generasjonen arbeidstagere velger nå arbeidsgiver basert på etikk og «purpose».

I en tid der de aller fleste arbeidstagere har vært mer distansert fra kollegaer, ledelse og hovedkontor blir det enda viktigere å få frem hvorfor du akkurat nå jobber i en organisasjon som har en «høyere himmel», et tydelig samfunnsansvar, og ikke bare har mål om å tjene mest mulig penger. Hva er det store bildet, og hvorfor spiller nettopp du og din avdeling en så viktig rolle i å fylle samfunnsoppdraget til din bedrift?

3. Vær festen!

Sjelden har det vært viktigere at vi som ledere får foran med en smittende energi. Det er ikke alltid like lett å sette ord på hvem som gir deg energi og hva som tapper deg for energi. Det bare merkes når det er der. Få samtaler har gitt meg et bedre bilde på hvordan det ser ut når du selv bidrar med energi og «er festen» enn denne samtalen med Kristoffer Hivju på Skavlan for en tid tilbake:


Om du selv ikke viser vei, og utstråler energi, kan du heller ikke kreve det samme fra dine medarbeidere. Selvsagt er det få av oss som kan skilte med samme karisma som Kristoffer Hivju, men poenget er: Hver og en av oss kan bli bedre på å gi andre energi, ene og alene ved å være mer bevisste. Fordi sjelden har det vært viktigere at vi som ledere bidrar med energi og entusiasme enn nettopp denne høsten.

4. Manage Your Energy, Not Your Time

I tillegg til å være mer bevisst på egen energi, hva bør vi gjøre? I ledergruppen har vi hatt gode diskusjoner med utgangspunkt i denne artikkelen fra Harvard Business Review: «Manage Your Energy, Not Your Time».

Som ledere er vi rollemodeller, og må sikre at vi har forutsetningene for å tilføre organisasjonen energi og motivasjon. Hva betyr det helt konkret? Jo, du må sikre at hamsterhjulet ikke tar deg. Jeg vet selv at jeg er på mitt dårligste når jeg er sliten og ikke klarer å prioritere. Samtidig vet jeg at jeg er på mitt beste når jeg klarer å komme meg i seng, får trent, får gjort ting til en vane og klarer å «lage lukene» til å tenke de lange tankene. Slik er det for meg, og jeg tipper jeg ikke er alene.

Som leder er vår jobb å utvikle en kultur som kontinuerlig utvikler seg, og ikke ender opp med skippertak. En kultur som har disiplinen til å unngå jojo-prestasjoner. Å utvikle en prestasjonskultur og prestere best i sin bransje er et kontinuerlig slit. Men det er også gøy når du lykkes. Det gir energi.

Og det som var godt nok i går, er aldri godt nok i morgen. Løsningen er derfor ikke å jobbe enda mer og enda hardere. Ha god samvittighet om du lager deg selv noe luker for å løfte blikket. Jeg er sikker på at nøkkelen primært ligger i å jobbe og prioritere smartere, og ikke minst å bli enda bedre på gode rutiner og vaner.

Når det gjelder gode vaner, tenker jeg ofte på svaret Obama ga til Vanity Fair:

“You’ll see I wear only gray or blue suits,” [Obama] said. “I’m trying to pare down decisions. I don’t want to make decisions about what I’m eating or wearing. Because I have too many other decisions to make.”

5. Vær mer fokusert, gjør møtene kortere!

Utrolig mye av tiden vår på jobb går med til å sitte i møter. I høst har vi i ledergruppen satt oss helt konkrete mål om at vi ikke skal ha lengre møter enn at vi klarer å være 100 prosent «på» i hvert møte.

Møter skal som hovedregel vare maksimalt 45 minutter, og du bør ha minst 15 minutter mellom møtene for å refokusere og hente energi. I tillegg skal hvert møte starte med to minutter der vi blir enige om hva vi ønsker å få ut av møtet. Når målet med møtet er oppnådd, avslutter vi.

Det hårete målet er at ethvert møte skal gi energi, og ikke tappe folk for energi. Målet er at du denne høsten ikke skal ønske deg tilbake til hjemmekontoret, fordi det er fritt for energifattige møtemaratoner. Men heller oppleve korte, presise møter som virkelig gir energi i møte med gode kollegaer.

6. Gjør det komplekse konkret!

Et ofte brukt begrep er at organisasjonskultur er som vannet fisken svømmer i. Oksygennivået i vannet er usynlig, men er helt utslagsgivende for hvordan fisken fungerer og vokser. Og det er et kollektivt ansvar å sikre rett «oksygennivå» i de teamene vi er en del av, i vårt eget arbeidsmiljø. I stedet for å dvele ved personlighetstrekk og preferanser, har vi stor tro på å gjøre det komplekse konkret.

Selv liker jeg svært godt «flip-overen» med «10 THINGS THAT REQUIRE ZERO TALENT»:

Dette er en enkel og presis beskrivelse av hva jeg forventer av meg selv, og hva jeg forventer av de jeg jobber tett med. Som leder tror jeg det er særlig viktig at standarden settes på nytt denne høsten på disse ti punktene. At vi selv går foran, og samtidig er tydelige på forventningene til de rundt oss.

Og flaks – det krever verken kompetanse eller talent, du trenger ikke endre din personlighet. Det er bare ti enkle ting alle kan gjøre. Allerede i dag.

7. Seire skal feires!

Tiden er inne for en feiring for mye, heller enn en for lite. Ikke vent på en unnskyldning for å feire noe, eller å skape energi i teamet ditt. Og ikke bare feir resultater, men belønn også innsats. Skap positiv forsterking rundt de som tar et steg frem denne høsten, og løft frem rollemodeller som viser energi, innsats, disiplin, nysgjerrighet og deling i praksis.

Dette er selvsagte ting, men jeg vet av erfaring hvor lett det er å glemme å markere en seier når blikket allerede er festet mot neste kamp. For noen uker siden samlet vi nærmere 100 ledere for aller første gang siden pandemien startet. Dette for å holde vår faste ledersamling HORISONT, og feiringen av det vi har fått til gjennom pandemien. Jeg merket at energien fra å feire det vi har fått til i pandemien med sultne og engasjerte kollegaer var viktigere enn på lenge! Det var det vi trengte inn i en krevende høst.

Tenn gnisten denne høsten. Mye av det som har gått tapt gjennom pandemien er vanskelig å sette ord på, å kvantifisere. Men det er ikke mindre viktig av den grunn.

Derfor er den viktigste lederoppgaven denne høsten å gjenskape lagfølelse, energi og engasjement. Fordi Bruce Springsteen har helt rett:

«You can’t start a fire without a spark»