Veien til suksess: Pinnsvin eller rev?

Jan Erik Kjerpeseth 22. september 2022 Lesetid ca: 4 min

For ikke så lenge siden satt vi oss ned for å diskutere om tiden var inne for å etablere Norges første «mobile only» banktilbud – Bulder Bank. Kreativiteten var stor, og vi hadde mange ideer om hvordan vi kunne innovere og fornye en kjedelig bankhverdag. Mange av ideene kretset rundt inspirasjon fra nye aktører som Monzo, Revolut og Lunar. Hvordan hadde de lykkes med å fornye deler av hverdagen for norske bankkunder?

Men altfor mange av ideene handlet om hva vi brant for. Ikke om hva vi virkelig kunne bli best på, og enda mindre hva som ville gjøre at vi tjente penger. Ideene var enten urealistiske eller lite økonomisk bærekraftige. Ikke før vi dro frem Jim Collins sitt pinnsvinkonsept, forstod vi hva som måtte bli kjernen i Bulder Banks satsning: å revolusjonere kundens opplevelse av å ha et boliglån.

Kampen mellom reven og pinnsvinet. I sitt berømte essay Pinnsvinet og Reven delte Isiah Berlin verden i pinnsvin og rever. Reven er rask, elegant, vakker, lettbeint og snedig, og ser gjerne ut som den sikre vinner. Pinnsvinet derimot, er et mer klumpete vesen som likner en krysning mellom en piasavakost og et beltedyr. I møte med reven ruller den seg sammen og blir til en kule av skarpe pigger som stritter utover i alle retninger. Men tross revens overlegne snedighet er det alltid pinnsvinet som vinner.

Så hva har pinnsvin og rever med vellykkede strategier, bedrifter, individer og Bulder Bank å gjøre? Alt!

I boken «Good to Great» peker Jim Collins på at en eller annen versjon av kampen mellom reven og pinnsvinet finner sted hver dag. Mellom bedrifter, mellom individer. Rever streber etter mange mål samtidig, og ser verden i all sin kompleksitet. Pinnsvin derimot, forenkler en innviklet verden til et grunnleggende prinsipp eller konsept som forener og styrer alt. Pinnsvin er ikke dumme, men de forstår at kjernen i dyp innsikt er enkelhet. Pinnsvin ser det som er essensielt, og ignorerer resten.

“Simplicity is the ultimate sophistication.”

Leonardo da Vinci

Pinnsvinkonseptet. Konseptet består av tre ringer, som samlet bør sette rammer for strategiutvikling og hvordan bedriften din skal vokse.

  1. Hva brenner vi for? Lidenskap er grunnlaget for å skape noe som er mer enn bare godt nok. Lidenskap er avgjørende for fremdrift, motivasjon og muligheten for å tiltrekke seg de beste folkene.
  2. Hva kan vi bli best i verden på?  Det høres kanskje drøyt ut, men selv om man ikke har ambisjon om å ta opp kampen med de største selskapene i verden, kan man åpenbart bli best verdensmester på å levere noe i Norge, eller på Vestlandet.
  3. Hva driver den økonomiske motoren? Hva er det grunnleggende som driver din bransje og din bedrift? Hva er fundamentet for stabile inntekter, og nødvendig lønnsomhet? Hvor ligger betalingsviljen hos kundene?

Collins viser i boken «Good to Great» at fremragende selskaper har utviklet sitt pinnsvinkonsept. Pinnsvinkonseptet gir en tydelighet og enkelhet som igjen skaper ro, retning, disiplin og systematikk rundt strategisk utvikling av virksomheten. Ingen vingling, ørkesløse strategiske diskusjoner, manglende eierskap og uklar retning for egne ansatte.

Les mer om pinnsvinkonseptet her, ellers se en video med Jim Collins her.

Strategisk Agenda. Akkurat nå er vi i Sparebanken Vest inne i en prosess der vi skal sette bankens strategiske agenda for 2022 og 2023. I dette arbeidet har vi to viktige metodeverktøy vi bruker:

1. Topp rullerende 10 (TR10) er de 10 temaene som utgjør konsernledelsens topp 10 viktigste områder som vi vet vi må få til en utvikling på i løpet av de neste seks månedene for å nå våre langsiktige mål. De utgjør konsernledelsens strategiske agenda og ledergruppen har sekundering på fremdrift på disse punktene på hvert konsernledermøte (ca. hver tredje uke).

2. Must Win Battles (MWB). Must Win Battles er «kamper» eller områder der vi over en noe lengre periode (6-18 måneder) trenger bred mobilisering av våre ansatte for å virkelig lykkes med utvikling og endring. I forkant av kampene har vi bred involvering. Denne gangen på ledersamlinger på Camp Finse og nå tre samlinger for alle ansatte i slutten av september.

Pinnsvinkonseptet og spørsmålene tror jeg ikke bare er viktig for individer og bedrifter, men også som ramme for diskusjon og prioritering av de strategiske tiltakene som virkelig skal stå igjen som TR10 eller som MWBs. Relevante spørsmål for oss når vi skal ferdigstille vår strategiske agenda for 2022 og 2023 blir derfor:

  1. Noe vi brenner for? Vil de foreslåtte tiltakene bidra til å motivere oss selv og våre ansatte?
  2. Noe vi har forutsetninger for å lykkes med? Kan vi lykkes og bli virkelig god på det vi nå løfter som strategiske tiltak?
  3. Vil det drive våre resultater? Vil det virkelig bidra til å bli bedre på det som gir økonomisk effekt på bankenkens resultater?

Spørsmålene er nyttig i arbeidet med å unngå tiltak som ikke vil mobilisere, gi tilstrekkelig økonomisk effekt eller tiltak vi ikke har forutsetninger for å lykkes med. En god strategi eller «Must Win Battle» tenker vi innfrir på alle disse tre forutsetningene.

Pinnsvinkonseptet og Bulder Bank. Bulder Bank har blitt en suksess, og har på rekordtid tatt en tydelig posisjon i et etablert bankmarked. Det første virkelig «hårete målet» er nådd – 20 milliarder i utlån. Bulder har allerede en kjennskap på 30 prosent i det norske bankmarkedet, og en høy andel svarer at Bulder er et av de banktilbudene de ville vurdert om de skulle skifte bank i dag (preferanse). Hvorfor har Bulder lykkes?

“Strategy is about making choices, trade-offs; it’s about deliberately choosing to be different.”

Michael Porter

Med svært begrensede ressurser forstod Bulder-gjengen tidlig at det viktigste var å finne ut hva en måtte prioritere bort i starten av kundegrupper, kanaler (eksempelvis nettbank) og tjenester for å virkelig kunne bli god på det som ville avgjøre om Bulder Bank hadde livets rett. De måtte virkelig prioritere det eneste som forente Jim Collins tre sirkler i pinnsvinskonseptet:

Gjennom en systematisk bruk av metodeverket i pinnsvinkonseptet forstod vi at alle prioriteringer måtte kretse rundt å lage verdens første og beste heldigitale boliglånsreise på mobil. Det har gjort Bulder til en suksess.
Men selv om første etappe er unnagjort med glans, er vi ikke i mål hverken når det gjelder størrelse eller å jage enda bedre kundeopplevelser. Det langsiktige målet er å lage bransjens neste virkelig store utfordrer, neste mål er 60 milliarder i utlån.

Fra intensjon til handling. Stephen Bungay og boken «The Art of Action: How Leaders Close the Gaps Between Plans, Actions and Results» var en av de første referansene vi brukte i vår lederutviklingsreise. Og Bungay har sagt følgende kloke ord på veien fra gode planer og intensjoner til handling og resultat:

“What cannot be made simple cannot be made clear
and what is not clear will not get done.”

Stephen Bungay

Få har gjort dette bedre enn nettopp – Bulder Bank.

#FraPreikTilPraksis