Presist
“Leaders of the world, you must lead” -David Attenborough

I fjor økte det totale petroleumsforbruket i Norge. Vi har kunnskapen, vi kjenner konsekvensene. Tid for handling.