Presist
Den største trusselen mot vår planet
er troen på at noen andre vil redde den. - Robert Swan