Presist
«Ideas have very little value in business. What turns out to have huge value is execution.»
- Jeff Bezos

De fleste vet hva som skal til for å lykkes, og utfordringen bedrifter og organisasjoner står overfor er sjelden mangel på gode holdninger eller intensjoner. Det som avgjør om man lykkes er adferd og gjennomføringsevne.