8 pilarer for effektivt lederskap

Jan Erik Kjerpeseth 16. august 2022 Lesetid ca: 3 min

“Which of my people, if they told me they were leaving in two months for a similar job at a peer company, would I fight hard to keep at Netflix?

The Keeper Test, Netflix Culture Slide Deck

The Netflix Keeper Test. Hvilke av dine ansatte eller ledere, om de fortalte at de ville gå til en tilsvarende jobb hos en konkurrent eller en annen bedrift, ville du virkelig fighte hardt for å beholde? Og om du stilte din leder det samme spørsmålet, ville hun eller han se deg inn i øynene og si uforbeholdent:

YES, deg vil jeg virkelig fighte hardt for å beholde!

Etter mer enn 25 år som leder, er det fortsatt ett spørsmål som interesserer meg sterkt: Hva har de til felles, de lederne som skaper varige verdier? De som utvikler medarbeiderne sine til å lykkes med sterke prestasjoner? De siste årene har jeg diskutert spørsmålet stadig oftere med egen ledergruppe. Kjernen i diskusjonene våre har blitt: Åtte pilarer for effektivt lederskap.

En bred verktøykasse. Ledergruppen i Sparebanken Vest består av veldig ulike personer med helt ulike lederstiler. Men alle er effektive ledere med sterke resultater. Vi tror ikke at det finnes én bestemt lederstil som er best for alle team. Mange ulike lederstiler kan gi sterke prestasjoner; det er mange «veier til Rom».

Mer enn å definere en type ledelse eller lederstil, har vi derfor i konsernledergruppen de siste årene vært opptatt å utstyre oss selv og våre ledere med en best mulig verktøykasse for å ta mer bevisste valg i lederhverdagen. Vår satsing på lederskap og lederutvikling handler derfor nettopp om dette: Å utstyre våre ledere med en verktøykasse som er bedre og bredere enn om du hadde jobbet hos en av våre konkurrenter.

Hvordan ser det ut når vi er på vårt beste? Vi har (som veldig mange andre ledere verden over) latt oss inspirere av Netflix Culture Slide Deck og deres målbilde for organisasjonskultur: Netflix Culture — Seeking Excellence.

Med Netflix som inspirasjon har lederkorpset i banken brukt to år på å formulere målbildet for vår egen organisasjonskultur. Et målbilde som beskriver hvordan vår adferd er når vi er på vårt beste. Når vi virkelig lykkes som lag med å skape fart i lengderetning og sterke resultater. Resultater som skaper stolthet og gjør at du opplever å være på vinnerlaget.

Lederskap som premiss for organisasjonskultur. På samme vis har vi stilt oss spørsmålet: Hvilke lederskap må vi selv utøve om vi skal legge et best mulig grunnlag for å utvikle denne kulturen? Hvilken type lederskap må vi være særlig god på, om vi så ofte som mulig skal prestere på vårt beste?

Vi erkjenner at det er en rekke faktorer som bare må være på plass hos ledere. Hygienefaktorer om du vil. Men samtidig har vi sett at noen av våre aller best presterende ledere har noen særtrekk uavhengig av lederstil og basiskvaliteter. Trekk eller adferd som kjennetegner de lederne som sammen med teamet sitt presterer aller best. Ledere som virkelig består «keepertesten».

Disse kjennetegnene er blitt til våre 8 lederpilarer for effektivt lederskap. 8 lederpilarer som skal kjennetegne vårt kollektive lederskap, og som gir tydelig retning for vår ledertrening og lederutvikling fremover. Som eksempelvis våre neste ledersamlinger på «CampFinse22» nå i august/september og i fremtidig lederevaluering.

Dette er våre 8 pilarer for effektivt lederskap:

1. Bygg prestasjonssterke team

Du tar ansvar for at du til enhver tid har «de rette folkene på bussen» som grunnlag for gode prestasjoner for ALLE i teamet. Ansatte i ditt team får jobbe med de beste innenfor sitt område.      

2. Kjenn butikken

Du har god innsikt og oversikt som grunnlag for å ta de rette beslutningene som reelt får «båten opp i fart».

3. Vis sterk kommersiell teft

Du er kontinuerlig opptatt av å gjøre «god butikk», og legger dette til grunn i alle prioriteringer og beslutninger.

4. Sett tydelig retning

Du angir tydelig retning for eget team som mobiliserer og inspirerer. Du utstråler energi og «er festen».

5. Vis standhaftighet og disiplin

Du evner også å velge bort ting som ikke gir verdi, og holder fast ved ambisiøse mål selv under krevende rammebetingelser. Du får jobben gjort.

6. Gjennomslagskraft

Du fremstår som trygg og med autoritet. Du står stødig i ubehag og krevende sitasjoner som naturlig følger lederrollen.

7. Demonstrer sult

Du er pådriver for å sette ambisiøse mål for eget team, og tar eierskap til bankens krevende visjon om å bli Norges Beste Sparebank. Du blir motivert av å drive frem sterke prestasjoner. Du er stolt, men aldri tilfreds. 

8. Utvikle medarbeidere som lykkes

Du brenner genuint for å utvikle dine ansatte slik at de lykkes. Du kontinuerlig både støtter og utfordrer egne ansatte slik at de får realisert eget potensiale.

Jobber du målrettet med å virkelig bli god på disse 8 lederpilarene er jeg trygg på at du vil oppnå sterke resultater i lederrollen. Og da er sannsynligheten også stor for at nettopp din leder ville ha sett deg i øynene og sagt – uten forbehold:

YES, deg vil jeg virkelig fighte hardt for å beholde!

#FraPreikTilPraksis