6 adferdsprinsipp som setter tydelig retning

Jan Erik Kjerpeseth 27. april 2023 Lesetid ca: 4 min

“An organization’s ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage.”
Jack Welch

Camp Finse våren 2022: Inspirert av Netflix og deres målbilde for organisasjonskultur (Netflix Culture — Seeking Excellence) hadde vi brukt to år på å formulere målbildet for vår egen organisasjonskultur.  Samtidig hadde vi jobbet med hvilket lederskap vi selv må utøve for å legge et best mulig grunnlag for å utvikle denne kulturen (8 pilarer for effektivt lederskap).  I lys av dette var tiden inne for å evaluere og eventuelt fornye våre tre adferdsprinsipp som hadde tjent oss vel lenge; Modig, Nysgjerrig og Lagspill. Var dette en presis beskrivelse av adferden som vil bygge en kultur i tråd med vårt kulturelle målbilde?

Etter en god runde med diskusjon på ledersamlingen delte Kjetil Benson (Direktør for Sparebanken Vest Markets) sine perspektiv. Han sa at tre «honnørord» (uavhengig av hva de er) er langt unna det presisjonsnivået vi trenger for å sette tydelig retning på ønsket adferd. Han mente vi måtte hente inspirasjon fra det vi hadde lykkes med da vi formulerte våre 8 pilarer for effektivt lederskap. Han hadde selvsagt rett!

Vi tror genuint at det å oppnå sterke resultater handler om folk. Folk som har lyst å bidra til at vi som lag lykkes. Vi tror ikke at kundeutbytte, kontorstrukturen eller mobilbanken er vårt konkurransefortrinn, men heller vår evne til å gjøre gode intensjoner om til helt konkret adferd.

Presis retning. Noe av det viktigste i lederskap er å sette tydelig retning, slik at all tid og alle ressurser i størst mulig grad brukes effektivt i lengderetning. Slik er det i lederrollen, og slik er det for oss som individer:

“Lack of direction, not lack of time, is the problem.
We all have twenty-four hour days”

Zig Ziglar

Og i lederhverdagen bruker vi mye tid på å legge strategier og planer for å sikre at ressursene og energien brukes best mulig, for å ta oss i retning av de målene vi har satt oss.

Et bilde som inneholder diagram

Automatisk generert beskrivelse

Å sette tydelig og presis retning på strategi, mål og handlingsplaner for en hel organisasjon er vanskelig nok. Men når det gjelder å sette retning på det aller viktigste, hvordan vi skal gjøre preik om til praksis, er min påstand at svært få organisasjoner er tydelige og presise. Selv om intensjonen er god, så ender man fort opp med intetsigende adjektiver som egentlig ikke gir konkrete og tydelige føringer. Adjektiver som kan romme et stort spekter av både konstruktiv og mindre konstruktiv adferd. Det er til og med gitt ut diktbøker med svulstige kjerneverdier og visjoner for norske kommuner.

Vår erfaring er at en beskrivelse av gode intensjoner ikke flytter vårt lagspill eller våre prestasjoner en millimeter. Vi er trygge på at grunnen til at vårt lag har prestert stadig sterkere de siste årene, handler mye om at vi er blitt bedre på å sette ord på konkret observerbar adferd vi trenger mer av for å lykkes. Observerbar adferd som er så enkelt formulert at hver enkelt av oss kan gi hverandre utviklende feedback umiddelbart etter et møte eller en presentasjon.

Hvor vi skal og hva som må til. Vi har definert vårt kulturelle målbilde (kulturdokumentet), og lederpilarer som beskriver det lederskapet vi må utøve for å understøtte vårt kulturelle målbilde. Og etter Camp Finse erkjente vi at tiden var inne for å beskrive enda mer presist hva den enkelte av oss må gjøre mer av, for å bygge det sterke laget og den læringskulturen vi alle ønsker å være en del av.


Figur: Kulturdokumentet (målbildet), og lederpilarer og adferdsprinsipp (adferd som må til)

Figur: Kulturdokumentet (målbildet), og lederpilarer og adferdsprinsipp (adferd som må til)

You can’t be what you can’t see. Å føle mestring og å føle seg som del av et vinnerlag som heier på deg, er helt avgjørende for å trives. Og når vi jobber mot felles mål, når vi tror på det samme, påvirker vi hverandre langt mer enn vi kanskje forstår.

Derfor er rollemodeller som viser vei så enormt viktig for alle prestasjonssterke team. På Camp Finse, og påfølgende samlinger for alle ansatte, utfordret vi hverandre til å sette ord på hva våre beste lagspillere faktisk gjør i praksis. Adferd som hver enkelt av oss skal gjøre litt mer av, for å sikre at nettopp vi har en organisasjonskultur som gir oss et tydelig konkurransefortrinn. Her er våre seks adferdsprinsipp:

1. Vær festen

Du er en inspirerende spiller for laget ditt. Du støtter dine lagspillere og går foran som et forbilde på en måte som mobiliserer og gir energi til de rundt deg.

2. Kjenn butikken

Du er nysgjerrig og skaffer deg innsikt som grunnlag for å ta de rette beslutningene som reelt får «båten opp i fart».

3. Vis sterk kommersiell teft

Du er kontinuerlig opptatt av å gjøre «god butikk» og bruker tiden din rett. Å gjøre «god butikk» ligger til grunn i alle prioriteringer og beslutninger.

4. Ta ledertrøyen

Du tar eierskap til jobben som kreves for å nå ambisiøse mål. Du utsetter ikke det du vet du må få gjort og utfordrer der du ser forbedringspotensial. Du utforsker og utnytter handlingsrommet som ligger i rollen din.

5. Demonstrer sult

Du er sulten på sterke prestasjoner, og tar eierskap til hvordan du kan bidra til bankens krevende visjon om å bli Norges Beste Sparebank.

6. Eie egen utvikling

Du brenner genuint for å utvikle deg. Du setter konkrete mål, ber om feedback og arbeider systematisk med egen utvikling. Du er stolt, men aldri tilfreds.

 #AlltidNysgjerrigAldriUtlært