14 ting jeg ikke lærte på skolen

Jan Erik Kjerpeseth 18. januar 2023 Lesetid ca: 6 min

Jeg har mange ganger tenkt på hva jeg gjerne skulle ønske at noen hadde delt med meg da jeg, som nyutdannet 24-åring, ble leder i en konservativ bransje. Hva jeg tror alle de erfarne lederne jeg snakker med i podkasten Preik har internalisert gjennom mange år i tunge lederverv. Hva jeg har lyst å reflektere rundt på en egen fagfrokost med vårt nye kull med lederspirer i Sparebanken Vest denne vinteren. Og til slutt, hva jeg tenker jeg har lyst å snakke med mine barn om dersom de i fremtiden ønsker å ta på seg en spennende lederrolle i næringslivet.

Her er 14 ting jeg ikke lærte på skolen:

1.   Velg din sjef med omhu

Den perfekte sjef finnes ikke. Du vil få mange ulike sjefer i din karriere. De vil ha mange ulike egenskaper, de vil være ulike deg selv, og det vil være nok av ting å henge seg opp i om du velger å se at «flasken er halvtom». Men du bør skille mellom hva som er viktig, og hva som er mindre viktig.

Det aller viktigste er å velge en leder som gir deg handlingsrom, heier på deg, som holder ryggen din og som har et genuint ønske om at du skal lykkes. Alt annet skal du bruke mindre energi på.

2.   Kun DU skal definere din utvikling og suksess

Din fremgang kommer når du vurderer egen progresjon, og ikke gjennom sammenligning med andre. Internett og sosiale medier gjør oss ofte altfor selvkritiske når det gjelder egen progresjon, karriere og livssituasjon. Blir verden rundt deg din benchmark, er konsekvensen lett at du mister av syne egen fremgang. Det blir fort en sort/hvitt-tankegang. Enten har du lykkes, eller mislykkes.

Målet er ikke å bli like god som andre, men at du realiserer dine mål og ditt potensiale. Bedøm derfor ALLTID deg selv ut fra dine tidligere prestasjoner, og din egen progresjon.

3.   Drep illusjonen om perfekte forhold

Verden er full av urettferdighet, men du bør ikke projisere egne utfordringer på andre eller omgivelsene. Ditt utgangpunkt handler som oftest om hvordan du selv ser det. Dine egne kognitive kart.

Som leder er kanskje din viktigste jobb å få ditt team og din organisasjon til å tro på at dere har det som skal til for å lykkes. Stopp derfor energifattige diskusjoner om rammebetingelser, og fokuser i all hovedsak på det det faktisk er mulig å gjøre noe med. Din jobb er å sikre at energien blir brukt på det dere selv kan påvirke. Alt annet er bortkastet tid og energi.

«Fjell lyt du yver skal du koma lenger.»

Olav H. Hauge

4.  Forny deg. Vær relevant.

Grunnholdningen din må alltid være at du er på en utviklingsreise, og at du aldri er utlært. Kompetansen din er ikke en lagervare med lang lagringstid, den er ferskvare. Du må velge en aktiv tilnærming til din egen vekst og læring. Du må tviholde på sulten og nysgjerrigheten din. Uansett hvor hektisk det er, så må du alltid sette av tid til egenutvikling.

Sliter du med en strukturert tilnærming til dette, så sjekk ut denne enkle artikkelen fra Harvard Business Review: What’s Holding Back Your Career Development? (hbr.org).

“You have to keep moving. After all, no dog’s ever pissed on a moving car.”

Tom Waits

5.   Prestér, her og nå

Ikke bruk mye energi på karriereplanlegging eller hva din neste jobb skal være, men ha til enhver tid hovedfokus på å gjøre en best mulig jobb der du er. Du har selvsagt et bilde av det du kunne tenke deg å jobbe med på sikt, men ditt fokus bør alltid være å gjøre en best mulig jobb der du er. Da vil mulighetene komme til deg, og du kan selv velge hva din neste jobb eller utfordring skal være.

6.  Sett livet i perspektiv

I en hektisk hverdag er det utrolig lett å bli fanget i egen boble. Du blir nærsynt og mister perspektiv på egne utfordringer, muligheter, deg selv og livet. Du henger deg gjerne opp i ting du ikke burde bruke verdifull tid og energi på.

All strategisk tenkning krever nærhet, men også en viss avstand fra det du skal tenke på. Den avstanden får du sjelden av deg seg selv i dagliglivet. Du må selv skape disse lukene og finne ut hva som fungerer for deg. Det kan være fjellturer, meditasjon, en video eller rett og slett ta seg tid til å lese favorittdiktet.

Du skal ulma og glø

mens du ennå lyse.

Du ska dansa kvar dans

mens tonane strøyme.

Me ska leva så kort

og vara daue så skrekkjele lengje.

Ingvar Moe, Perspektiv

7.   Ha et velutviklet «Bullshit-filter»

Om du trives og lykkes i jobben handler i stor grad om at du klarer å være indre styrt, og lytte til din egen kompetanse, vurdering og intuisjon i valg og handlinger. Ikke vær for opptatt av hvordan folk rundt deg vurderer deg og dine handlinger, og unngå å gjøre ting du ikke tror på ut fra andres forventninger. Sørg for å ha et velutviklet «Bullshit-filter».

Ha sterke meninger og ta tydelige posisjoner, men vær også villig til å endre posisjon raskt og prestisjeløst om argumentene er gode. Lev etter prinsippet:

”Strong Opinions, Weakly Held”

8.  Legg bort autoritetsfrykten

Tidlig i karrieren (men også senere) vil autoritetsfrykt kunne stå i veien for at du oppleves som god og verdifull sparringspartner for lederne over deg i hierarkiet. Gode ledere ønsker ledere og medarbeidere som er «likeverdige» sparringspartnere.

Du må tåle at du ikke alltid vil få gjennomslag, og at lederen utfordrer dine perspektiv. Det må du ikke tolke som at ditt engasjement og innspill ikke er ønsket. Lederens oppgave er å oppmuntre og gjøre det trygt å gi sine innspill, men ikke å gi fra seg retten til å kunne være uenig, dele sine perspektiv og sikre den meningsbrytningen som kjennetegner gode beslutninger.

9.  Gi slipp på dårlige opplevelser

Du kommer til å ha dårlige dager, og noen ganger kommer du til å prestere under dine egne forventninger. Dårlige opplevelser er du selv ansvarlig for ikke henger i for lenge. Finn ut hva du kan lære, skriv det ned og fokuser på neste mulighet til å gjøre det bedre. Å ikke alltid lykkes er en naturlig del av å utfordre sin egen komfortsone.

Ikke ødelegg en god dag i dag, på grunn av en dårlig dag i går.

10.        En medalje har gjerne en bakside

Dine styrker vil også kunne ha følge av noen utfordringer. Er du drivende og utålmodig, vil andre kunne oppleve det som krevende. Er du direkte i tilbakemeldingene, vil folk kunne bli usikker på om du vil de vel. Men er du god på å utfordre, så er ikke nødvendigvis veien å gå å utfordre «status quo» mindre. Men gjerne heller å sikre at du er god på støtte, og at du får tydelig frem at utfordringen er godt ment.

Som leder skal du ikke files og avrundes til konformitet eller en type lederstil. Du skal alltid tenke at utvikling av ditt lederskap handler om å dyrke dine styrker, og samtidig være åpen for å måtte kompensere der styrkene kan ha uheldige utslag.

11. Ledelse er kommunikasjon

Ledelse handler i bunn og grunn om kommunikasjon og formidling. Noen tidløse egenskaper vil derfor ha stor betydning for din karriereutvikling, gjennomslagskraft og evne til mobilisering. Det er struktur, skriftlighet, storytelling og formidlingsegenskaper.

Slutt aldri å investere i og be om tilbakemeldinger fra kollegaer på dette settet med ferdigheter. Studer og lær av de som utpreger seg med en unik evne til å få gjennomslag, og er dyktige på å mobilisere egne ansatte mot felles mål.

12.  Graceful Goodbyes

«Cause I need to be saved, too,

I’m no good at goodbyes.”

Post Malone, Goodbyes

Du skal ha mange jobber i løpet av karrieren, og du kommer til å slutte. I noen roller med et smil. Andre ganger misfornøyd med at du ikke fikk flere muligheter, fordi du ikke trivdes eller i verste fall fordi lederen din mente at bedriften var bedre tjent med å ha en annen ansatt i din rolle. Uansett – la det være en leveregel å snakke fint om jobben og menneskene du forlater. Selv om det er krevende. Det gagner deg mer, enn arbeidsgiveren du forlater.

13. Tvihold på naiviteten. Tvihold på troen.

Din tro på at du kan få til det du ønsker er en av dine viktigste egenskaper. Hør aldri på de som prøver å fortelle deg at det er noe du ikke kan få til, noe du ikke vil klare. Valg innebærer alltid en risiko, men det viktigste er å bestemme seg. Å håpe at du når målet ditt er sjelden nok, du må bestemme deg. Og ta konsekvensen av beslutningen.  

Din evne til å ta kalkulert risiko, kombinert med en ukuelig optimisme og urokkelig beslutsomhet vil gi deg mange høydepunkt både i jobb og i livet.

«Tror at du kan, så er du allerede halvveis til målet.»

14.  Live Fully Now

Det er åpenbart, men likevel så vanskelig å ta inn over seg i hverdagen. Livet og karrieren din er en reise, og ikke et mål. Du må være sulten på neste steg og dine neste mål, samtidig som du klarer å glede deg over de små tingene som gjør livet stort.

Filosofen Alan Watts sier det godt i denne videoen:

“You can’t live it all, unless you live fully now.”

Lykke til med reisen!

 #AlltidNysgjerrigAldriUtlært